Upcoming Events

 • CHOTTANIKKARA MAKAM


  0530 HRS ONWARDS NIRMALYA DARSANAM, PALABHISHEKAM, MALAR NIVEDYAM 

  1000 HRS SPECIAL KALASABHISHEKAM FOR DEVI DURGA AOOMPANIED BY MELAM

  1100 HRS UCHHA POOJA

  1730 HRS DEEPARADHANA, POOV MOODAL ACCOMPANIEDN BY PANCHAVADYAM, BHAGAWATHY SEWA

  2030 HRS ATHAZHA POOJA

  1230 HRS ANNADANAM & 2100 HRS LAGHUBAKSHANAM

  1900 HRS ONWARDS CULTURAL PROGRAMS

  2300 HRS TO MIDNIGHT - MAHA RUDRABHISHEKAM AND MAHA BHASMABHISHEKAM FOLLOWED BY ATHAZHA POOJA

  12.30 PM ANNADANAM & 9 PM LAGHUBAKSHANAM
  SUNDAY, 8TH MARCH, 2020