Upcoming Events

 • PANGUNI UTHRAM


  0530 HRS ONWARDS NIRMALYA DARSANAM, POORNABHISHEKAM
  0700 HRS ONWARDS BHASMABHISHEKAM, NEERAJANAM, HARI HARAPUTHRA SAHASRANAMA LAKSHARCHANA, USHA POOJA
  1000 HRS ONWARDS SPECIAL KALASABHISHEKA POOJA (NAVAKAM, PANCHAGAVYAM) FOLLOWED BY KALASABHISHEKAM ACCOMPANIED BY MELAM
  1100 AM UCHHA POOJA
  1800 HRS ONWARDS DEEPARADHANA, PUSHPABHISHEKAM ACCOMPANIED BY PANCHAVADYAM
  2030 HRS ATHAZHA POOJA

  1230 HRS (UTHRA SADYA) ANNADANAM & 2100 HRS LAGHUBAKSHANAM 

  1000 HRS SPECIAL KALASABHISHEKAM FOR DEVI DURGA AOOMPANIED BY MELAM

  1100 HRS UCHHA POOJA

  1730 HRS DEEPARADHANA, POOV MOODAL ACCOMPANIEDN BY PANCHAVADYAM, BHAGAWATHY SEWA

  2030 HRS ATHAZHA POOJA

  1230 HRS ANNADANAM & 2100 HRS LAGHUBAKSHANAM

  1900 HRS ONWARDS CULTURAL PROGRAMS

  2300 HRS TO MIDNIGHT - MAHA RUDRABHISHEKAM AND MAHA BHASMABHISHEKAM FOLLOWED BY ATHAZHA POOJA

  12.30 PM ANNADANAM & 9 PM LAGHUBAKSHANAM
  TUESDAY, 7TH APRIL, 2020