Upcoming Events

 • MAHA SHIVARATRI


  0530 HRS NIRMALYA DARSANAM, PALABHISHEKAM, BHASMABHISHEKAM, USHA POOJA, ELANEER ABHISHEKAM 

  1000 HRS SPECIAL KALASABHISHEKAM FOR LORD SHIVA

  1100 HRS UCHHA POOJA

  1730 HRS DEEPARADHANA, ELANEER NIVEDYAM, PUSHPABHISHEKAM

  1900 HRS ONWARDS CULTURAL PROGRAMS

  2300 HRS TO MIDNIGHT - MAHA RUDRABHISHEKAM AND MAHA BHASMABHISHEKAM FOLLOWED BY ATHAZHA POOJA

  12.30 PM ANNADANAM & 9 PM LAGHUBAKSHANAM
  FRIDAY, 21ST FEBRUARY, 2020