Upcoming Events

 • PANGUNI UTHRAM ON FRIDAY, THE 30TH MARCH, 2018


  PANGUNI UTHRAM (AYYAPPA JAYANTHI) WILL BE CELEBRATED ON FRIDAY, THE 30TH MARCH, 2018.

  05.30 AM ONWARDS NIRMALYA DARSHANAM, POORNABHISHEKAM, 7 AM ONWARDS BHASMABHISHEKAM, NEERANJANAM, HARI HARIHARAPUTHRA SAHASRANAMA LAKSHARCHANA, USHA POOJA,  10 AM ONWARDS SPECIAL KALASABHISHEKA POOJA (NAVAKAM, PANCHAGAVYAM) FOLLOWED BY KALASABHISHEKAM ACCOMPANIED BY MELAM, 11 AM UCHHA POOJA, 6 PM ONWARDS DEEPARADHANA,  PUSHPABHISHEKAM ACCOMPANIED BY PANCHAVADYAM, FOLLOWED BY ATHAZHA POOJA. 

  12.30 PM (UTHRA SADYA) ANNADANAM & 9 PM LAGHUBHAKSHANAM

   

   

     FRIDAY, 30TH MARCH, 2018