ONLINE VAZHIPADU

 • Sree Guruvayurappan


  S. No. Pooja Name Rate
  1 Sangabhishekam 25
  2 Pushpanjali 15
  3 Aikamathya Pushpanjali (morning only) 25
  4 Ashtothara Pushpanjali 30
  5 Bhagyasuktha Pushpanjali (morning only) 25
  6 Sahasranama Pushpanjali 25
  7 Rajagopalam Pushpanjali (one day) 25
  8 Rajagopalam Pushpanjali (11days) 210
  9 Rajagopalam Pushpanjali (21 Days) 420
  10 Rajagopalam Pushpanjali (41 Days) 630
  11 Purushasuktha Pushpanjali - one day (morning only) 25
  12 Purusha suktha Pushpanjali (11Days) 210
  13 Purusha Suktha Pushpanjali (21 Days) 420
  14 Purushasuktha Pushpanjali (41 day) 630
  15 Nakshatra Pushpanjali for one year 210
  16 Dhanwanthara Pushpanjali 30
  17 Dhanwanthara Pushpanjali (11 Days) 210
  18 Dhanwanthara Pushpanjali (21 Days) 420
  19 Dhanwanthara Pushpanjali (41 days) 630
  20 Aikamathya Suktham Japam -101 times (morning only) 55
  21 Santhana Gopala Pushpanjali (Morning only) 25
  22 Kunthy Gopala Pushpanjali 25
  23 Vidya Gopala Pushpanjali 25
  24 Archana 55
  25 Santhana gopala Archana 65
  26 Kunthigopala Archana 65
  27 Vidya Gopala Archana 65
  28 Dhanwathara Archana 65
  29 Rajagopalam Archana 65
  30 Kedavilakku 10
  31 Venna Nivedyam 35
  32 Avil Malar Nivedyam 25
  33 Sahasranama Japam 55
  34 Palpayasam 110
  35 Panapayasam 55
  36 Neipayasam 110
  37 Kedavilakku 10
  38 Nei Japam 85
  39 Thrimadhuram 30
  40 Venna Nivedyam 35
  41 Pazham-Panchasara Nivedyam 30
  42 Vella Nivedyam 15
  43 Appam Nivedyam 140
  44 One Day Pooja (Ahassu) 315
  45 One Time Pooja 160
  46 Nakshatra Pooja 315
  47 Birthday Pooja 315
  48 Pantheerazhi 1100
  49 Ashtapathi Pattu(During Deeparadhana) 55